Odpowiedzialność społeczna firmy RPC Superfos została dostrzeżona

Odpowiedzialność społeczna firmy RPC Superfos została dostrzeżona

Duńska gmina Randers niedawno wręczyła certyfikat CSR oddziałowi firmy RPC Superfos w Randers w uznaniu jej regularnych działań w zakresie odpowiedzialności społecznej. Kluczowym elementem tych działań jest zintegrowane i elastyczne środowisko pracy dla osób o ograniczonej zdolności do pracy.


Pod koniec 2018 r. oddział RPC Superfos w Randers otrzymał certyfikat CSR od lokalnych władz, które nagrodziły wysiłki firmy mające na celu zatrudnienie zmarginalizowanych osób.

Zatrudnianie pracowników na elastycznych warunkach nie jest tak powszechne, jak można by się spodziewać. Jedynie 150 spośród 6 tys. firm zarejestrowanych w regionie Randers spełnia wymogi konieczne do uzyskania miejskiego certyfikatu „Lokalny dostawca społecznej odpowiedzialności”; od teraz należy do nich również RPC Superfos Randers.

Zintegrowane miejsce pracy
Certyfikat pokazuje, że RPC Superfos Randers oferuje pomocne staże, procesy oceny, szkolenia zawodowe i możliwości zatrudnienia dla zmarginalizowanych obywateli i osób bezrobotnych, które znajdują się na marginesie rynku pracy.

Podczas wręczenia certyfikatu firmie RPC Superfos Randers, konsultant firmy Michael Kristoffersen z gminy Randers wygłosił przemówienie:
 

„Wręczając certyfikat firmie RPC Superfos pragniemy zwiększyć świadomość obywateli w kwestii wysiłków, jakie Państwo podejmują. Państwa firma jest jedną z tych, która pomaga zmarginalizowanym osobom bezrobotnym i stanowią Państwo przykład dla innych firm, które chcą nauczyć się przyjmować bardziej odpowiedzialne społecznie podejście podczas rekrutacji. Ten rodzaj społecznej odpowiedzialności biznesu ma ogromne znaczenie zarówno dla pojedynczego obywatela, jak i dla całej gminy Randers, ponieważ potrzebujemy partnerów do współpracy, aby wspomagać naszym mieszkańcom w zdobywaniu środków do życia”.

Odpowiedzialny przykład
W RPC Superfos Randers zatrudnionych jest łącznie 185 pracowników, natomiast zaledwie garstka pracuje na elastycznych warunkach, zazwyczaj w magazynie lub na produkcji.

Kierownik produkcji, Morten V. Nielsen z RPC Superfos Randers, powiedział:

„Jesteśmy oczywiście szczęśliwy z otrzymania certyfikatu, ale przede wszystkim jesteśmy dumni z naszych kolegów, którzy dzięki swojej pracy z nami odzyskują teraz swoją zawodową równowagę i poczucie własnej wartości”.

„Ponadto jest nam niezmiernie miło, iż firma RPC Superfos Randers została włączona do lokalnego banku referencyjnego CSR, który obecnie jest tworzony przez gminę. Stanowienie przykładu dla innych firm w tym obszarze jest z pewnością satysfakcjonujące. Chcemy wspierać lokalną społeczność, w której działamy i czujemy się zaszczyceni z powodu otrzymania certyfikatu CSR”.
Oddział firmy RPC Superfos w Randers otrzymał certyfikat „Lokalny dostawca społecznej odpowiedzialności”, ponieważ spełnia pięć następujących kryteriów:

  • Firma na bieżąco oferuje staże, szkolenia zawodowe, procesy oceny i możliwości zatrudnienia dla zmarginalizowanych obywateli.
  • Firma zawsze zatrudniała co najmniej jednego pracownika na elastycznych warunkach.
  • Firma prowadzi aktywną politykę personalną pozwalającą na różnorodność pracowników.
  • Firma wykazuje uporządkowanie – pod względem wynagrodzenia, warunków pracy i obowiązujących przepisów itp.
  • Firma podejmuje wysiłki w zakresie zapobiegania odchodzeniu pracowników.

Gmina Randers działa na rzecz promowania zintegrowanego rynku pracy w Randers przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego i jednostki administracyjnej „Region Jutlandia Środkowa”. Ma to na celu zapewnienie pomocy większej liczbie osób o szczególnych potrzebach w znalezieniu elastycznej pracy, na przykład osobom, które przez wiele lat były bezrobotne lub długo przebywały na zwolnieniu chorobowym.


Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Contact
Zbigniew Hryniewicz
Sales Director
Region Central Europe
Phone: +48 606 819 419

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Contact
Wiesława Lusztak
Area Sales Manager
Non-Food Poland
Lubień Kujawski, Poland
Phone: +48 662 228 869

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Contact
Aneta Wlodarczyk
Area Sales Manager
Food Poland
Poznań, Poland
Phone: +48 601 150 977

Hi, I’m the UN Series.

I’m proud to comply with UN specifications and I’m always here when you have goods that demand special protection. Get to know me better...

Czy chcesz, abyśmy się z Tobą skontaktowali?

Proszę wypełnić następujące pola:

Zindywidualizowane Custom containers promote uniqueness

Custom containers promote uniqueness

If you’re looking for packaging to add uniqueness to your brand, you’ve come to the right place.


RPC Superfos
Head Office
Spotorno Allé 8
DK-2630 Taastrup
Denmark
General Inquiries
E-mail: superfos@superfos.com
Phone: +45 5911 1110
Fax: +45 5911 1180
Sales Inquiries
E-mail: sales@superfos.com
Phone: +45 5911 1110
Fax: +45 5911 1180

Follow Us

LinkedIn Twitter